HISTORIE a SOUČASTNOST

Tetřeví Boudy mají dlouhou historii. Původně na luční enklávě byly tři dřevěné boudy. Ty byly postaveny v 19. století německými starousedlíky. Jedna sloužila pro turisty a návštěvníky hor, druhá pro soukromé bydlení a třetí pro ustájení krav, koňů a ovcí.

Po odsunu německých usedlíků v roce 1945 se boudy staly oddechovým místem pro zaměstnance státních a národních podniků. O chod Tetřevích Bud se starala paní Svobodová se svým manželem, původně z Dolního Dvora.

V roce 1976 byla zbourána prostřední bouda a na tomto místě se začali stavět dnešní moderně vypadající Tetřeví Boudy ze železobetonového skeletu dle projektu Ing.arch.Doležela. První dvě budovy A a B byly postaveny v roce 1980. Další dvě budovy byly dostavěny v roce 1989 a před zimní sezonou byly zkolaudovány. Vlastníkem a stavitelem byly Královodvorské železárny, které moderní Tetřeví Boudy postavili pro rekreaci svých zaměstnanců.

Vrchní Tetřeví Bouda vyhořela v době výstavby Tetřevých Bud a spodní Bouda byla stržena a zbourána.

Současně se stavbou Tetřevích Bud se začal stavět směrem od Černého Dolu plynovod, který pokračuje až do Pece pod Sněžkou. V 80. letech se celá Pec pod Sněžkou, i díky stavbě Tetřevích Bud,  plynofikovala.

V roce 1994-96 byly zavřené. Po uzavření a krachu Králodvorských železáren se Boudy dostaly do soukromých rukou. Firma Hlušec, s.r.o., vedená panem Radionovem, na Tetřeví Boudy převážně vozila školy a skupiny turistů. Ać pan Radionov domy držel v provozním stavu, pomalu a jistě chátraly, staly se vybydlenými. Od podzimu roku 2013 byly Boudy opět uzavřeny. Pan Radionov se snažil boudy prodat a to se mu podařilo v létě  2014.

Noví majitelé, rodina z Prahy, po znovu zavedení elektroměru, napuštění vodovodního systému s velkým negativním úžasem zjistila, že Tetřeví Boudy jsou neobyvatelné s nemožností provozování domů. Všechny vodovodní trubky byly popraskané. Proto se noví majitelé museli rozhodnout  postupně domy rekonstruovat.

V létě 2014 se plně rekonstruoval dům C a kuchyně. V roce 2015 dům A, topný systém a společenské místnosti v domě B. V roce 2016 se postavila nová recepce, bar, a prostor pro buffe - snídaně a večeře. Zároveň se vyboural prostor s bazénem a saunou, připravoval se projekt pro nové wellness. V roce 2017 se zrekonstruovala budova D, kde jsou dvě soukromé sauny, pokoje pro zaměstnance a několik pokojů pro hosty.

V roce 2018 by se měl postavit nový wellness s bazénem, výřivkou, saunou, párou a sociálním zázemím, přistavět a rozšířit vstupní prostor s lyžárnou, výtahem do suterénu a novým vstupem na zahradu. Z původní garáže by měl vzniknout prostor pro relaxaci.